Hoa Tulip gió Điện gió với Tuabin hoa Tulip

Flower Turbines , có tr s ti M và Hà Lan, có các cơ s lđt trên khp Rotterdam, Amsterdam, các vùng cĐc, Israel và Colombia. Công ty đt mc tiêu dân ch hóa năng lượng xanh cho tt c mi người và biến các loi vũ khí nh tr thành công ty hàng đu trong ngành năng lượng xanh.

Công ty tuyên b, các tuabin không gây nguy him cho chim và các đng vt hoang dã khác, đc bit là trong môi trường đô th, và chúng to ra tiếng  tn s thp mà con người không th phát hiđược.

Nhng người phđi chế to cánh qut gió thường đưa ra nhng lo ngi v tiếng n cùng vi nhng phàn nàn v thm m. Tiến sĩ Daniel Farb, Giáđđiu hành ca Flower Turbines, hy vng có th gii quyết vđ này bng mt thiết kế 

 

“Chúng tôi không phi là đi th cnh tranh hay s thay thế cho các công ty năng lượng ln. Chúng tôi là nhà cung cp gii pháp cho các công ty và tđoàn thc s mun h