SP nhựa công nghiệp

Hộp nhụa, Box nhựa dùng trong công nghệ sàn rỗng

Liên hệ

Sản phẩm chất lượng cao

Chia sẻ mạng xã hội

Dùng trong công nghệ sàn rỗng 

Vượt được nhịp lớn do giảm trọng lượng bản thân kết cấu.

– Tăng thêm số tầng chức năng nhờ vào việc giảm chiều cao của sàn.

– Thuận tiện cho việc bố trí hệ thống kỹ thuật, kiến trúc thông thoáng do sàn không dầm.

– Giảm tải trọng đứng xuống móng, tải trọng gió và động đất do tối ưu được lưới cột.

– Tiết kiệm nguyên vật liệu và tài nguyên.

– Giải pháp xanh cho môi trường.

SP nhựa công nghiệp

Back to Top
phone 0966937168