Tương lai của ngành nhựa là Xanh

Công nghiệp hóa dầu có khả năng giảm phát thải khí nhà kính. Từ năm 1990 đến năm 2016, ngành công nghiệp hóa chất châu Âu đã cắt giảm 60,5% lượng phát thải khí nhà kính trong khi tăng sản lượng lên 85%. Phát thải CO2 trong lĩnh vực hóa chất dự kiến sẽ giảm 45% vào năm 2050 theo 'kịch bản công nghệ sạch' , trong khi nhu cầu về hóa chất cơ bản được dự đoán sẽ tăng 40%.

Các công ty nên thực hiện các bước chủ động hơn và xác nhận tiêu dùng có trách nhiệm và tăng cường đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để giúp tạo ra các giải pháp lâu dài và bền vững mới.

Quy định nên khuyến khích sản xuất polyme với chất lượng có thể tái chế được cải thiện sẽ giúp dễ dàng đưa nhựa đã qua sử dụng trở lại nền kinh tế của chúng ta và đầu tư vào việc cắt giảm lượng khí thải carbon của ngành. Việc sử dụng công nghệ sạch bao gồm công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu giữ carbon, chuyển sang sử dụng nhiên liệu khí, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tái chế nhựa và sử dụng các nguyên liệu thô thay thế.

Việc phát triển các biện pháp hiệu quả chống ô nhiễm nhựa và đưa ra các biện pháp khuyến khích mạnh mẽ hơn đối với ngành công nghiệp hóa dầu là một quá trình phức tạp đòi hỏi cách tiếp cận ở cấp độ hệ thống trên quy mô toàn cầu. Tính bền vững, nền kinh tế tuần hoàn và mục tiêu không phát thải sẽ chỉ đạt được bằng cách ưu tiên các hành động và chính sách của chúng ta cùng nhau vì lợi ích môi trường lâu dài có ý nghĩa nhất.